Nieuws

Geschreven door: admin

4 augustus 2023

Kinderdijksche Courant

Kinderdijksche Courant

(uitgave Belangenvereniging Kinderdijk)

Wilt u reageren op een artikel in de Kinderdijkse Courant?
Heeft u kopij voor de krant?
Heeft u een suggestie voor een artikel?
Of wilt u zomaar een reactie sturen over wat u vindt van de Kinderdijkse Courant?

De redactie (Margreet Prins, Jacqueline v.d. Bergen en Piet van Genderen) staat open voor al uw feedback.

Email: kinderdijkschecourant@gmail.com

 

2e jaargang – nummer 2 – juni 2023