Dorpsplan

Het dorpsplan van de Belangenvereniging Kinderdijk is een beleidsvisie van de behoeften en dromen van de Kinderdijkers.

“Wat willen we de komende jaren”. Inwoners konden in onlinesessies (Coronatijd!) meepraten over het heden en de toekomst van het dorp. De onderwerpen waren: sociale cohesie, ruimte, groen en kleinschaligheid. Deze 4 kernwaarden zijn tijdens de jaarvergadering in 2021 gepresenteerd. Na nieuwe input is dit beleidsplan geschreven. De kernpunten zijn:

 • Behoud en uitbreiding voorzieningen
 • Molengebied openbaar houden
 • Aandacht voor de biodiversiteit
 • Toerisme en rust in balans brengen
 • Verkeersoverlast terugbrengen
 • Wateroverlast en -tekort te lijf gaan

Het dorpsplan is in 2021 gepresenteerd aan de Kinderdijkers. Alle inwoners hebben het boekje Dorpsplan 2021-2031 ontvangen. Ook is het plan in 2022 gepresenteerd aan de gemeenteraad van Molenlanden

Het dorpsplan Kinderdijk 2021 – 2031 is in het voorjaar van 2021 tot stand gekomen. In de voorafgaande periode hebben de Kinderdijkers in werkgroepjes hun visie mogen geven op:

 • de voorzieningen
 • het molengebied
 • de bereikbaarheid
 • toerisme en rust
 • wateroverlast en droogte
 • biodiversiteit

Het dorpsplan is in het najaar van 2021 bezorgd bij alle inwoners van Kinderdijk. Het dorpsplan ter zijner tijd zal worden geëvalueerd en eventueel worden bijgesteld. Het moet een ‘levend document’ blijven.