Archief

Historie Belangenvereniging Kinderdijk

De Belangenvereniging Kinderdijk is opgericht in 1990 n.a.v. problemen die ontstonden bij de dijkverzwaring.

De historie in vogelvlucht:

Historie Bestuurssamenstellingen

Het bestuur van de Belangenverening Kinderdijk heeft sinds de oprichting uit verschillende samenstellingen bestaan.

Kinderdijkse Courant

De Belangenvereniging heeft het initiatief genomen om 4x per jaar (maart, juni, september en december) een Kinderdijkse Courant uit te brengen. De krant bevat voornamelijk nieuws over Kinderdijkse onderwerpen, die niet in de regionale kranten zijn opgenomen.

2e jaargang – nummer 2 – juni 2023

1e jaargang – nummer 2 – december 2022

Kinderdijkse Courant

De Belangenvereniging heeft het initiatief genomen om 4x per jaar (maart, juni, september en december) een Kinderdijkse Courant uit te brengen. De krant bevat voornamelijk nieuws over Kinderdijkse onderwerpen, die niet in de regionale kranten zijn opgenomen.

2e jaargang – nummer 1- 2023

1e jaargang – nummer 1 – september 2022

verslagen van de jaarvergaderingen

Ieder jaar wordt in maart een ledenvergadering georganiseerd. De vergaderingen vinden plaats in De Klok.

Een overzicht en verslagen van de jaarvergaderingen